SophiTech AB

Konsulterar inom teknisk fastighetsförvaltning

Om mig

Jag började min karriär 1982 som drifttekniker i försvaret. 

Sedan har jag utbildat mig till driftingenjör på KTH.

From början av 90-talet och fram till idag har jag varvat konsultning med att arbeta med fastighetsförvaltning, senast som fastightschef på Sophiahemmet.


Jag gillar att lösa problem, det spelar inte så stor roll vad det gäller, bara man får klura lite....

Mina tjänster

Förvaltning


 • Driva internutveckling av förvaltningsorganisationer
 • Vana att arbeta idébaserat och hitta lösningar utanför ”boxen”
 • Lösa upp surdegar 😊 (Är man en aktiv del av en linjeorganisation finns det alltid många bra idéer som aldrig blir genomförda pga tidsbrist, surdegar, jag kan driva dessa i mål)
 • Vana att förklara komplexa tekniska utmaningar för icke tekniker
 • Beställarrepresentant ny- och ombyggnation
 • Implementering av datorstöd i förvaltningsorganisationen

Drift

 • Drift- och underhållsplanering inom offentlig och privat fastighetsförvaltning.
 • Kravställande i energi- och underhållsfrågor inför om-/nybyggnation.
 • Energifrågor, inventering, analys, uppföljning och optimering.
 • Inneklimatsimuleringar och energiberäkningar i byggnader.
 • Upphandling och projektsamordning av små och medelstora entreprenader.
 • Inneklimatfrågor
 • Instruktioner och handledningar inom drift och underhåll.
 • Systemanpassningar av fastighetstekniska installationer med avseende på inre och yttre miljö.

Kontakta mig